مراسم تودیع و معارفه مدیر کارخانه سیمان سبزوار

تودیع و معارفه مدیر کارخانه سیمان سبزوار

مراسم تودیع و معارفه مدیر کارخانه سیمان سبزوار با حضور مدیریت محترم عامل و دیگر مدیران برگزار شد.