سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

تماس با ما

آدرس پستی:

 

سبزوار – صندوق پستی ۴۱۹ – شرکت سیمان سبزوار

 sabzevarcement [at] yahoo.com

 

&

 

info[at]sabzevarcement.com

دفتر مرکزی سیمان سبزوار


آدرس دفتر مرکزی:


سبزوار ، خیابان مـطــهــری ؛ نبش مطهری ۱۰ – ساختمان سیمان سبزوار

آدرس کارخانه:


شهرستان سبزوار ، بخش روداب ، روستای پروند ، کارخانه سیمان سبزوار

اسکرول به بالا