صفحه نخست خبرنامه داخلی سبزوار

انتشار سومین خبرنامه داخلی شرکت سیمان سبزوار

سومین خبرنامه داخلی شرکت سیمان سبزوار با همت واحد روابط عمومی منتشر گردید.
در این شماره می خوانید:
۱) پایان امپراتوری قیر و آسفالت در جاده ها.
۲) مزایای استفاده از روسازی های بتنی به نسبت روسازی های آسفالتی.
۳) ساخت و نصب دستگاه پاکت شمار و معکوس شمار در کارخانه سیمان سبزوار.
۴) گزارشی از دومین همایش صنعت سیمان و افق پیش رو.
۵) روشهای فروش بیشتر در کسادی بازار.
و…
دریافت خبرنامه سیمان سبزوار – شماره ۳ – آذرماه ۱۳۹۵