انتشار چهارمین شماره خبرنامه داخلی شرکت سیمان سبزوار

چهارمین خبرنامه داخلی شرکت سیمان سبزوار به همت واحد روابط عمومی منتشر گردید.
در این شماره می خوانید:
۱) مرکز تحقیقات و توسعه بتن(ضرورت، اهداف و افق های پیش رو)
۲) آشنایی با واحد تحقیق و توسعه R & D
۳) سیمان سبزوار و درختکاری
۴) قدردانی سیمان سبزوار از محیط بانان به مناسبت روز جهانی حیات وحش
۵) مشارکت سیمان سبزوار در پاکسازی ورودی های شهر سبزوار برای استقبال از بهار
و…
دریافت خبرنامه سیمان سبزوار – شماره ۴ – اسفندماه ۱۳۹۵