مراسم تودیع و معارفه مدیر کارخانه سیمان سبزوار

تودیع و معارفه مدیر کارخانه سیمان سبزوار

به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار مراسم تودیع و معارفه مدیر کارخانه با حضور مدیریت محترم عامل و دیگر مدیران برگزار شد.
در این جلسه با پاسداشت خدمات و تلاشهای جناب آقای مهندس امیری طی حکمی جناب آقای مهندس غلامی به سمت مدیر کارخانه منصوب گردیدند.