سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

آگهی مجمع

تصویر آگهی مجمع سیمان سبزوار - دیماه 1402

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان لار سبزوار(سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶ بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت سیمان لار سبزوار(سهامی عام) یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که ساعت ۹ …

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه ادامه مطلب »

اسکرول به بالا