سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

آگهی و شرایط مناقصه تأمین کارگران روزمزد شرکت سیمان سبزوار

IMG_20190701_152540_260

شرایط شرکت و آگهی مناقصه را از ادامه همین مطلب دریافت نمایید.

دریافت فایل شرایط شرکت در مناقصه

دریافت متن قرارداد مناقصه

اسکرول به بالا