اولین نشست خبری مدیرعامل سیمان سبزوار با رسانه های محلی

news980212
اولین نشست خبری مدیر عامل سیمان سبزوار با رسانه های محلی،سوم اردیبهشت ماه در محل دفتر مرکزی این شرکت برگزارگردید. در ابتدا مدیریت عامل سیمان سبزوار ضمن خوشامدگویی به اصحاب رسانه، ابراز امیدواری کرد که این‌نشست ها مستمر باشد. سپس توضیحاتی در راستای فعالیتهای انجام شده در مدت مدیریت خود داد و با اشاره به رویکرد شفاف سازی و اطلاع رسانی به موقع به سهامداران، در مورد روند تغییرات و آمدن هیات مدیره جدید توضیحاتی ارائه داد. ایشان با عنوان بحث های مدیریت شرکت،به تبدیل سیستم سنتی شرکت به یک سیستم مد...
بیشتر