تکنولوژي روز اروپا به همراه جديدترين استانداردها

کیفیت بالا همراه با آزمایشهای دائمی و تست کیفیت

با آرزوی بهترینها در سال جدید

با آخرین استانداردهای روز دنیا همراه با آزمایشهای دائمی کنترل کیفیت

سیمان سبزوار

سیمان سبزوار

سیمان سبزوار از نخستین شرکتهای بزرگ و مردمی در شرق کشور میباشد.

... بیشتر

واحد فروش

معرفی محصولات تولیدی

مهندسي سيمان سبزوار