نمایی از سیمان سبزوار

نمایی از سیمان سبزوار

تکنولوژي روز اروپا به همراه جديدترين استانداردها

نمایی از سیمان سبزوار -۲

نمایی از سیمان سبزوار -۲

کیفیت بالا همراه با آزمایشهای دائمی و تست کیفیت

نمایی از سیمان سبزوار- ۳

نمایی از سیمان سبزوار- ۳

مشتری مداری همراه با تسریع در ارسال بار به اقصی نقاط میهن اسلامی

نمایی از سیمان سبزوار-۴

نمایی از سیمان سبزوار-۴

با آخرین استانداردهای روز دنیا همراه با آزمایشهای دائمی کنترل کیفیت

سیمان سبزوار

سیمان سبزوار

سیمان سبزوار از نخستین شرکتهای بزرگ و مردمی در شرق کشور میباشد.

... بیشتر

آخرین خبرها

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
۲۰ دی

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1397/6/31 روز یکشنبه 1397...

واحد فروش

معرفی محصولات تولیدی

مهندسي سيمان سبزوار