همایش و نمایشگاه جانبی صنعت سیمان و افق پیش رو - سیمان سبزوار

برگزاری همایش و نمایشگاه صنعت سیمان و افق پیش رو

به دلیل گستردگی و افزایش کارخانجات سیمان در ایران، در سال‌های گذشته سمینارها و نمایشگاه‌های متعددی درباره صنعت سیمان تشکیل شده است. این سمینارها اغلب به همت انجمن صنفی کارخانجات سیمان، دانشگاه‌ها و برخی موسسات تشکیل شده. و در هریک موضوعات خاصی مورد بحث قرار گرفته است و معمولا نمایشگاه جانبی از شرکت‌های مرتبط با …

برگزاری همایش و نمایشگاه صنعت سیمان و افق پیش رو ادامه مطلب »