برگزاری همایش صنعت سیمان و افق پیش رو

این همایش در مورخه ۲۳ و ۲۴ مهرماه با همکاری شرکت سیمان سبزوار برگزار می گردد. جهت ثبت نام و ارسال مقاله می توانید به این لینک مراجعه نمایید.