دومین نمایشگاه بزرگ ساختمان، راهسازی و صنایع وابسته در سبزوار

از عموم علاقه مندان دعوت می شود تا در این نمایشگاه که از مورخه ۱۳ الی ۱۷ دیماه برگزار می گردد شرکت نمایند. مکان: سایت نمایشگاهی سبزوار