سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

مناقصه معدن سیمان سبزوار ، معدن و سیمان سبزوار ، مناقصه سیمان سبزوار ، مناقصه سبزوار

آگهی مناقصه معدن و لودر

جهت دریافت آگهی و قرارداد لطفا فایلهای پیوست را مشاهده و دریافت نمایید.    قرارداد پیمانکاری استخراج معدن آلوویوم و حمل سنگ آهک آگهي مناقصه معدن آگهي مناقصه محدود لودر

اسکرول به بالا