آگهی مناقصه عمومی استخراج حمل و دپوی مواد معدني

جهت دانلود فایل مناقصه بر روی این آگهی کلیک نمایید. آگهي مناقصه معدن