مزایده برخی اقلام ضایعاتی سیمان سبزوار

آگهی مزایده مقداری از ضایعات مورد نظر (آهن آلات، نسوز، منگنزی، نای هارد، مس)

شرکت سیمان سبزوار در نظر دارد مقداری ضایعات را به شرح زیر به فروش برساند.