دیدار مدیرعامل سیمان سبزوار با مدیرکل راه آهن خراسان رضوی

در تاریخ سه شنبه بیستم فروردین ماه ۹۸ و در دیداری که جناب آقای مهندس ضیایی مهر با مدیریت عامل داشتند، ایشان امکانات و شرایط ارایه خدمات راه آهن خراسان به شرکتهای تولید کننده جهت استفاده از حمل نقل ریلی در حوزه داخلی و صادراتی را برشمردند و از برنامه مدیریت سیمان سبزوار به منظور …

دیدار مدیرعامل سیمان سبزوار با مدیرکل راه آهن خراسان رضوی ادامه مطلب »