برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده (نوبت دوم ) سیمان لار سبزوار در مهلت قانونی

       تاکید مدیر عامل شرکت سیمان لار سبزوار مبنی بر برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم در مهلت قانونی با تلاش مدیریت و پرسنل و انجام زیر ساخت برگزاری مجمع الکترونیک