سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

مجمع سیمان سبزوار

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام (نوبت دوم) – مورخ ۳۰ دیماه ۹۹

نظر به اینکه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام (نوبت اول) شرکت سیمان لار سبزوار در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۹ پیرو آگهی منتشر شده در سامانه اطلاع رسانی کدال و روزنامه های دنیای اقتصاد و خراسان مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ به علت به حد نصاب نرسیدن تشکیل نگردید، از کلیه سهامداران محترم و یا وکلا و …

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام (نوبت دوم) – مورخ ۳۰ دیماه ۹۹ ادامه مطلب »

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان لار سبزوار در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۷

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت سیمان لار سبزوار ( سهامی عام ) و یا وکلا و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که ساعت ۹روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ در محل تالار کاشفی ، مجتمع فرهنگی هنری اسرار واقع در  سبزوار …

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان لار سبزوار در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۷ ادامه مطلب »

اسکرول به بالا