سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

مجمع سیمان سبزوار ، سیمان سبزوار ، مجمع

تصویر مجمع سیمان سبزوار

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

الف – زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ …

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم ادامه مطلب »

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز سه …

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه ادامه مطلب »

اسکرول به بالا