سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

مجمع سیمان سبزوار، سیمان سبزوار

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سيمان لار سبزوار

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده : الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ درمحل …

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سيمان لار سبزوار ادامه مطلب »

تصویر مجمع سیمان سبزوار

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت سيمان لار سبزوار(نوبت دوم)

نظر به اينکه در تاريخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ نوبت اول مجمع عمومي عادي ساليانه سهامداران شرکت سيمان لار سبزوار منتشر شده در روزنامه خراسان مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲ بعلت به حد نصاب نرسيدن تشکيل نگرديد، بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت سيمان لار سبزوار (سهامي عام) شماره ثبت ۱۳۵۳ دعوت مي شود تا در جلسه مجموع عمومي عادي ساليانه …

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت سيمان لار سبزوار(نوبت دوم) ادامه مطلب »

اسکرول به بالا