تقدیر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از شرکت سیمان سبزوار بعنوان شرکت برتر شهرستان در پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا

طی تقدیرنامه ای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از این شرکت؛ بعنوان شرکت برتر در شهرستان سبزوار در جلوگیری و پیشگیری از انتشار شیوع ویروس کرونا (کووید۱۹) و تلاش در خصوص حفظ سلامت شاغلین و سلامت جامعه تقدیر و تشکر کرد.