جلسه هم اندیشی مدیران شرکت سیمان سبزوار با رییس دانشگاه و مدیران حوزه پژوهش

جلسه هم اندیشی مدیران شرکت سیمان سبزوار با رییس دانشگاه و مدیران حوزه پژوهش با هدف تبادل نظر و ارائه راهکارهایی برای ایجاد ارتباطی مستحکم بین این صنعت و دانشگاه برگزار شد. در این نشست مقرر شد اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در قالب فرصت مطالعاتی صنعتی در شرکت سیمان سبزوار حضور ییدا کرده …

جلسه هم اندیشی مدیران شرکت سیمان سبزوار با رییس دانشگاه و مدیران حوزه پژوهش ادامه مطلب »