دیدار مدیر عامل سیمان سبزوار با مدیریت آموزش و پرورش سبزوار

به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار، دوشنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه، دکتر علیرضا امیر فراهانی مدیر عامل سیمان سبزوار با دکتر نصرآبادی مدیریت آموزش و پرورش سبزوار دیدار کرد. در این دیدار دکتر نصرآبادی مدیریت آموزش و پرورش سبزوار تاکید داشتند که باید از شرایط ناشی از بحران اپیدمی کرونا به عنوان یک فرصت برای …

دیدار مدیر عامل سیمان سبزوار با مدیریت آموزش و پرورش سبزوار ادامه مطلب »