ظرفیت ها و چالش های پیش روی صنعت سیمان، مورد غفلت مسئولان قرار گرفته است

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی: ظرفیت ها و چالش های پیش روی صنعت سیمان، مورد غفلت مسئولان قرار گرفته است رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع پایه، نقش اساسی در توسعه زیرساخت های اقتصادی- اجتماعی کشورمان دارد اما …

ظرفیت ها و چالش های پیش روی صنعت سیمان، مورد غفلت مسئولان قرار گرفته است ادامه مطلب »