انتصاب مدیربازرگانی و فروش سیمان سبزوار

با حکم دکتر علیرضا امیرفراهانی مدیرعامل سیمان سبزوار ، مدیر بازرگانی و فروش سیمان سبزوار منصوب شد. به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار، طی حکمی مهندس بوالحسنی به سمت مدیر بازرگانی و فروش سیمان سبزوار منصوب شد. گفتنی است آقای بوالحسنی دارای سوابق کاری در سازمان بازرسی و نظارت ، اداره پست تهران و همچنین …

انتصاب مدیربازرگانی و فروش سیمان سبزوار ادامه مطلب »