محمد حسین مجیدی، عضو هیات مدیره سیمان لار سبزوار

سهامدار درصدی سبزوار وارد بورس می شود. آخرین خبرها از شرکتی که ارزش آن طی دو سال ۵۰ برابر شده است.

گفتگوی ویژه بورس ۲۴ با محمد حسین مجیدی مدیرعامل سنجش سهام سیمان سبزوار ۱٫ دلیل رشد قابل توجه قیمت سهام سیمان لار سبزوار در ماه های قبل چیست؟ با توجه به سیاست های کلان اقتصادی و اقبال عمومی به بازار سرمایه بخشی از رشد سهام ناشی از این موضوع بوده است . اما سیاست گذاری …

سهامدار درصدی سبزوار وارد بورس می شود. آخرین خبرها از شرکتی که ارزش آن طی دو سال ۵۰ برابر شده است. ادامه مطلب »