ششم دیماه سالروز تأسیس سیمان سبزوار را گرامی می داریم

به مناسبت سالروز تاسیس سیمان سبزوار در صفحه شش خراسان روزنامه صبح ایران امروز مورخ  ۹۵/۱۰/۰۶ بخوانید.