اهدای لوح سپاس به مناسبت روز خبرنگار

و توتم من ” قلم ” است . زبان دفترهای خاکستری و سبز من است ، همزاد آفرینش من ، زاد هجرت من ، همراه هبوط من. آن ” امانت ” است که به من عرضه شده است ! ” زنده یاد شریعتی ” روز خبرنگار ، بهانه ایست برای تقدیر از کسانی که با …

اهدای لوح سپاس به مناسبت روز خبرنگار ادامه مطلب »