در راستای حمایت از تولیدات داخلی انجام گرفت.

به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار، این شرکت در راستای حمایت از تولیدات داخلی و تکیه بر تولیدات بومی کارخانه ماشین های الکتریکی جوین ( جمکو) و در سال جهش تولید ، الکتروموتورهای مورد نیاز کارخانه سیمان لار سبزوار را از شرکت جمکو خریداری نمود. گفتنی است انعقاد این قرارداد در محل کارخانه جمکو با …

در راستای حمایت از تولیدات داخلی انجام گرفت. ادامه مطلب »