ثبت افزایش سرمایه و صعود سیمان لار سبزوار به رتبه چهارم در میان شرکتهای سیمانی از نظر سرمایه اسمی

سیمان لار سبزوار چهارمین شرکت سیمانی از نظر سرمایه اسمی شد. آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سيمان لار سبزوار – نماد: سبزوا(ذسبزوار) با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-028 مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹   افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۵۹۹,۴۲۶ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۷۵۷,۷۹۸ میلیون …

ثبت افزایش سرمایه و صعود سیمان لار سبزوار به رتبه چهارم در میان شرکتهای سیمانی از نظر سرمایه اسمی ادامه مطلب »