رنج صنعت سیمان از آدرس‌های غلط

صنعت سیمان ایران در سال‌های اخیر با رکود ادامه‌داری مواجه بوده است. عوامل مختلفی در این رکود و کاهش تولید سیمان اثرگذار بوده‌اند که از جمله آنها می توان به حالت نیمه تعطیل پروژه های عمرانی و رکود مسکن اشاره کرد. در سال گذشته وعده ها برای افزایش قیمت سیمان و اجرای طرح‌هایی همچون مسکن …

رنج صنعت سیمان از آدرس‌های غلط ادامه مطلب »