امضای تفاهم نامه اقتصادی سیمان سبزوار با استاندار خراسان رضوی

روز سه شنبه ۲۱ اسفند جلسه شورای اداری شهرستان سبزوار با حضور آقایان رزم حسینی استاندار خراسان رضوی، سبحانی فر و مقصودی نمایندگان غرب خراسان رضوی در مجلس، مهری مدیر عامل بانک صنعت و معدن کشور، صالحی نیا معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، فرماندار ، امام جمعه شهرستان و مسووولین اداری شهرستان برگزار شد …

امضای تفاهم نامه اقتصادی سیمان سبزوار با استاندار خراسان رضوی ادامه مطلب »