انتشار تصمیمات مجمع و صورتهای مالی شرکت بر روی کدال

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ، اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ و پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ بر روی سایت کدال قرار گرفت. جهت مشاهده این آگهی ها به این آدرس مراجعه نمایید. مشاهده آگهی های قرار …

انتشار تصمیمات مجمع و صورتهای مالی شرکت بر روی کدال ادامه مطلب »