تسلیت به بازماندگان ضایعه دلخراش نفتکش سانچی

متاسفانه خبر سانحه آتش‌سوزی و در پی آن غرق شدن نفت کش سانچی و درگذشت شهادت‌گونه خدمه و همکاران تلاشگر و مظلوم آن نفت کش؛ مردم ایران را در غم و اندوهی فراوان فرو برد. بی‌گمان درد و آلام خانواده‌های عزادار بزرگتر از آن است که در وصف بگنجد و کلمات تسلی‌بخش دل‌‌‌‌های بی‌قرارشان باشد. …

تسلیت به بازماندگان ضایعه دلخراش نفتکش سانچی ادامه مطلب »