آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) – مورخ ۳۰ دیماه ۹۹

نظر به اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت اول) شرکت سیمان لار سبزوار در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۹ پیرو آگهی منتشر شده در سامانه اطلاع رسانی کدال و روزنامه های دنیای اقتصاد و خراسان مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۹ به علت به حد نصاب نرسیدن تشکیل نگردید، از کلیه سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان اشخاص حقوقی …

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) – مورخ ۳۰ دیماه ۹۹ ادامه مطلب »