برگزاری دوره آموزشی ایمنی برق در صنعت سیمان

این دوره با حضور علاقمندان حوزه فنی، برق، و تولید و مکانیک و hse در روز اول مورخه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ در محل کارخانه برگزار گردید.