سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

افزایش سرمایه سیمان سبزوار ، سیمان سبزوار و افزایش سرمایه

ثبت افزایش سرمایه و صعود سیمان لار سبزوار به رتبه چهارم در میان شرکتهای سیمانی از نظر سرمایه اسمی

سیمان لار سبزوار چهارمین شرکت سیمانی از نظر سرمایه اسمی شد. آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سيمان لار سبزوار – نماد: سبزوا(ذسبزوار) با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-028 مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹   افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۵۹۹,۴۲۶ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۷۵۷,۷۹۸ میلیون …

ثبت افزایش سرمایه و صعود سیمان لار سبزوار به رتبه چهارم در میان شرکتهای سیمانی از نظر سرمایه اسمی ادامه مطلب »

صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت سيمان لار سبزوار

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سيمان لار سبزوار  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر …

صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت سيمان لار سبزوار ادامه مطلب »

اسکرول به بالا