تصویب افزایش سرمایه شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار در مجمع فوق العاده مورخ۳۰ شهریور ماه

با این مصوبه سرمایه این شرکت که از شرکتهای زیرمجموعه سیمان لار سبزوار می باشد از یکصد هزار تومان به یک میلیارد تومان افزایش یافت. جزییات این افزایش سرمایه پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد. روابط عمومی سیمان لار سبزوار