تصویر متن خبر آگهی مناقصه معدن آلوویوم سیمان سبزوار

آگهي برگزاري مناقصه معدن آلوويوم

برای دانلود آگهی بر روی لینک زیر کلیک نمایید. دانلود آگهی های مناقصه معدن آلوویوم