تصویر آگهی استخدام سیمان سبزوار

آگهی دعوت به همکاری

هلدینگ صنعتی سیمان لار سبزوار

برای شرکت های زیر مجموعه خود، در شهرستان سبزوار جهت سمت‌های زیر نیرو می پذیرد: