سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

سیمان سبزوار

                                                                                                                       بزرگترین پروژه مردمی شرق کشور
۰ +
سهامدار
۰ +
اشتغال مستقیم و غیرمستقیم
۰ +
شرکت زیر مجموعه
۰ +
تـن ، تولید سالانه

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Feature One

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit.

Feature Two

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit.

Feature Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit.

اسکرول به بالا