فرم دریافت سند نهایی سهام

سهامدار گرامی؛ شما جهت دریافت سند نهایی خود میبایست دو فرم زیر را پس از دانلود، تکمیل کرده و به آدرس ما ارسال نمایید. آدرس دفتر در صفحه نخست سایت درج گردیده است.   دریافت فرم شماره یک جهت پر نمودن اطلاعات مورد نیاز و دریافت سند نهایی سهام دریافت فرم شماره دو جهت پر …

فرم دریافت سند نهایی سهام ادامه مطلب »