هلدینگ سیمان سبزوار
  هلدینگ سیمان سبزوار
  سبزوار - خ مطهری - نبش مطهری 10 - ساختمان هلدینگ سیمان سبزوار

  آدرس پستی:

   

  سبزوار – صندوق پستی ۴۱۹ – شرکت سیمان سبزوار

   sabzevarcement [at] yahoo.com

   

  &

   

  info[at]sabzevarcement.com

  دفتر مرکزی سیمان سبزوار


  آدرس دفتر مرکزی:


  سبزوار ، خیابان مـطــهــری ؛ نبش مطهری ۱۰ – ساختمان سیمان سبزوار

  آدرس کارخانه:


  شهرستان سبزوار ، بخش روداب ، روستای پروند ، کارخانه سیمان سبزوار