نحوه پرداخت وجه سيمان

جهت واريز وجه سيمان تاييد شده  خريداران مي توانند وجه سيمان را به حساب جاري طلايي بانك سپه از تمام نقاط كشور و يا از طريق دستگاههاي كارتخوان مستقر در امور بازاريابي و فروش واريز نمايند .

بانک سپه شعبه بیهق؛ شماره شبا: IR520150000000542800074608