نحوه استفاده از سامانه تلفن گویا و پیامک

سامانه تلفن گويا و فرستادن پيامك واحد فروش سيمان سبزوار از آغاز ایجاد اين واحد جهت  دسترسي شبانه روزي  مشتريان گرامی  راه اندازي گرديد از اینرو مشتريان مي توانند از قابلیتهای اين سيستم همانند دريافت گزارشها (محموله هاي بارگيري شده . نوبتهاي حمل.تراز وجوه  و ….) . وهمچنین صندوق شنیداری جهت ارائه پيشنهادها و انتقادها استفاده نمايند .