اطلاعیه های مرتبط با پرسنل محترم

قابل توجه پرسنل محترم: در صورت تمایل به تمدید و ثبت نام بیمه تکمیلی فرم مورد نظر را تکمیل و آنرا به واحد دبیرخانه تحویل دهند.
با تشکر

دبیرخانه