سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

DSC_1312

گزارش یک ماهه فروش سیمان سبزوار در بهمن ماه ۹۷

 

به دنبال تغییر مدیرعامل شرکت سیمان سبزوار در تاریخ ۲۷ بهمن ماه و انتشار صورتجلسه هیات مدیره بر روی سامانه کدال، طبق مقررات سازمان بورس دسترسی مدیرعامل قبلی به توکن کدال قطع گردید و مراحل اخذ توکن برای مدیرعامل جدید شرکت در حال پیگیری است و به همین دلیل تا این لحظه انتشار گزارش ماهیانه بر روی کدال میسر نشده است.

دریافت گزارش:  GOZAREH+YEK+MAHE+BAHMAN1397

اسکرول به بالا