سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

990429

با آخرین استانداردهای روز دنیا همراه با آزمایشهای دائمی کنترل کیفیت

اسکرول به بالا