سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

تصویر هم اندیشی سیمان سبزوار

نشست هم اندیشی روز زمین پاک در سبزوار

تصویر هم اندیشی سیمان سبزوار

این نشست  امروز بیست و هشتم فروردین ماه در محل دفتر مرکزی شرکت سیمان سبزوار  و  با حضور اعضای اتاق فکر محیط زیست شهرستان سبزوار متشکل از فرمانداری ، اداره حفاظت محیط زیست ، دانشگاه حکیم سبزواری ، آموزش و پرورش ، سمن ها ( قاصدان سبز و باد غوث ) ، شرکت نمک سوده و سیمان سبزوار برگزار گردید و مقرر گردید به این مناسبت در دو روز ، دومین برنامه پاکسازی شهرستان برگزار گردد ، روز جمعه پاکسازی آرامستان و روز شنبه بلوار توحید شهر که متعاقبا فراخوان این برنامه به اطلاع می رسد.

اسکرول به بالا