سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

تصویر مجمع سیمان سبزوار

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

الف – زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ در محل سبزوار – ميدان حاج ملا هادي سبزواري ضلع جنوب غربي ميدان سالن جوان سراي اسرار برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب – دستور جلسه :

اسکرول به بالا